Scroll Top

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
DLA PŁATNIKÓW ORAZ UCZESTNIKÓW WARSZTATU

  1. Administratorem Twoich danych osobowych, podanych w celu zapisania się i wzięcia udziału w warsztacie („Warsztat”) jest jego organizator, tj. ALL GOOD S.A. (adres: ul. Mazowiecka 24I/U9, 78-100 Kołobrzeg; rejestracja: Sąd Rejonowy w Koszalinie, numer KRS: 773117; NIP: 6711812675; kapitał zakładowy: PLN 285,515.80 w pełni wniesiony; „Administrator”).
  2. W kwestiach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem, np., za pośrednictwem następującego adresu email: [email protected].
  3. Twoje dane osobowe, zamieszczone w formularzu zamówieniowym lub też podane nam przez Ciebie w związku z Warsztatem, będą przetwarzane (i) w celu zawarcia, wykonania i wyegzekwowania praw oraz obowiązków z umowy o przeprowadzenie Warsztatu („Umowa”), (ii) w celu wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, wynikających m.in. z przepisów podatkowych i rachunkowych, oraz (iii) w celu zaspokojenia prawnie uzasadnionego interesu Administratora: w celu odpowiedniego zorganizowania i przeprowadzenia Warsztatu, w tym zapewnienia wystarczającej liczby miejsc i materiałów, w celu marketingu bezpośredniego oraz w celu dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
  4. O ile wyrazisz odrębną zgodę, Administrator będzie mógł wykorzystywać drogę telefoniczną lub mailową w celu dostarczenia Tobie informacji handlowych i innego rodzaju marketingu bezpośredniego, w tym zaproszeń na warsztaty, szkolenia i inne wydarzenia.
  5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji Umowy, a po tym czasie – przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z Umową, tj. okres przedawnienia roszczeń; a ponadto przez okres wyznaczony przepisami prawa, m.in. przepisami o rachunkowości, przepisami podatkowymi. Twoje dane osobowe będą wykorzystywane w celach marketingowych do czasu złożenia sprzeciwu/cofnięcia zgody na wykorzystanie ich w tym zakresie lub w sposób umożliwiający komunikację drogą telefoniczną lub mailową.
  6. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty współpracujące przy wykonaniu Umowy, dostawcy realizujący usługi informatyczne, dostarczający narzędzia poczty elektronicznej, itp. na rzecz Administratora.
  7. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa, przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania, do złożenia sprzeciwu wobec ich dalszego przetwarzania, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  8. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy lub wypełnienia obowiązków, które wynikają z przepisów prawa. Administrator nie będzie podejmować decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywołują skutki prawne lub o podobnym znaczeniu.

ZGODA NA WYKORZYSTANIE TELEFONU I EMAIL DLA MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO

  1. Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą telefoniczną lub mailową na wskazany przeze mnie adres e-mail oraz numer telefonu informacji handlowej, w tym informacji i zaproszeń na szkolenia, warsztaty i inne wydarzenia organizowane przez ALL GOOD S.A. (adres: ul. Mazowiecka 24I/U9, 78-100 Kołobrzeg; rejestracja: Sąd Rejonowy w Koszalinie, numer KRS: 773117; NIP: 6711812675; kapitał zakładowy: PLN 285,515.80 w pełni wniesiony).
  2. Zgoda może być w każdym czasie wycofana, w tym celu należy najlepiej skontaktować się mailowo na adres email: [email protected].
Preferencje prywatności
Kiedy odwiedzasz naszą stronę, może ona przechowywać przez Twoją przeglądarkę informacje z określonych usług, zazwyczaj w postaci plików cookies. Tutaj możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności. Należy pamiętać, że zablokowanie niektórych rodzajów plików cookie może mieć wpływ na korzystanie z naszej witryny i oferowanych przez nas usług.